RESTAURATIES

 

Vanuit het nieuwe atelier in Utrecht worden kunstwerken deskundig gerestaureerd. Werken uit de eigen collectie worden na aankoop voortdurend onder handen genomen evenals werken van particulieren in opdracht.

 

De inbrenger van een schilderij krijgt vooraf vrijblijvend informatie over de restauratiewerkzaamheden die moeten worden verricht. Bovendien wordt kosteloos een prijsopgaaf gegeven.

 

Na akkoord start de restauratie. Het restauratieproces wordt op foto's vastgelegd. Ook wordt er voor de klant een restauratierapport gemaakt waarin onder andere de gebruikte materialen worden vermeld.

                                                                                                                                             

De Kunstkamer garandeert respect voor ieder kunstwerk. Met de bezittingen van derden wordt met de grootste aandacht en zorg-

vuldigheid omgegaan.

 

Er wordt regelmatig samengewerkt met Hans van Dam, schilderijenrestaurator te Woerden. Papierrestauraties worden uitbesteed aan Ria Bonten te Gouda. Zij geeft ook conserveringsadviezen.

 

 

De foto's op deze pagina tonen kunstwerken die voor de helft zijn schoongemaakt. In alle gevallen ging het om schilderijen met een
oude zwaar vergeelde vernislaag. Het verwijderen van zo'n vergeelde laag is een secuur maar zeer lonend werk. Het schoongemaakte
schilderij heeft daarna weer een fris en fraai uiterlijk.

© 2018 De Kunstkamer Utrecht. Admin